Hjem
Ane
Tegnsett
Gårder i Sigdal
Gårder i Modum
Lenker Modum
Brekkelærerne

Ole og Elen Brekkes etterkommere

Ole <Hansen> ble født på Sponelandet, Modum, trolig i okt. 1726 (døpt 1. nov. 1726 i Heggen kirke) av foreldrene Hans <Torgersen> og Anna <Olsdtr>. Elen <Hansdtr> ble født på Gunnerud, Modum, trolig i jan. 1730 (døpt Eli 22. jan.1730 i Nykirke). Hun var datter av  Hans <Eriksen> og Dorthe <Andersdtr>. Historien om deres første møte ble trolig nedtegnet av et par av barnebarna og er gjengitt i artikkelen «Søskenflokken fra Brekke» av Jon Mamen i Modum Historielags årsskrift «Gamle Modum» fra 1989.

 

Anledningen til deres ægteskabelige Forbindelse har Ole selv fortalt saaledes: Han blev sendt til Elen som Spørgsmand for en formuende Gaardmandssøn, og han havde ikke forhen seet hende. Da han havde fremført sit Ærinde, sagde hun, "at hun nok ikke strax kunde svare derpaa," hvorfor han ytrede, "at han nok kunde opholde sig i nogle Timer, dersom hun tillod det." "Det maatte han da gjerne." Medens Dagen gik hen og hun syslede i Huset, talte hun meget med ham, og skjønt hun ikke berørte hans Ærinde, lovede han sig dog et heldigt Svar til Frieren. Da han mod Aftenen skulde afsted og atter spurgte hende, hvad hun da syntes om Frieren, svarede hun: "Jeg synes Du hellere kan fri for Dig selv." Høist forlegen ved dette uventede Svar, sagde han, "at dette vel ikke kunde være hendes Alvor," men hun bekræftede med Bestemthet sit Svar og bad ham bringe Kurven til Frieren. Ole besøgte hende da strax igjen på egne Vegne.

 

Ole <Hansen> Brekke og Elen <Hansdtr> Gunnerud, gift okt. 1751

De hadde 8 barn.

1) Hans, født 29.12.1751, død 1772.

2) Nils, født 03.12.1753, død 25.11.1835.

3) Ole , født 27.05.1757, død jan. 1810.

4) Anne, født 14.01.1760, død 01.04.1828.

5) Anders, født 24.09.1762, død 28.06.1847.

6) Dorthe, født 28.05.1765, død 21.02.1834.

7) Erik, født 24.12.1767, død 11.04.1826.

8) Kari, født 29.05.1775, død 28.06.1817.

 

Modum Historielags årsskrift «Gamle Modum» forteller videre at fem av sønnene og ei datter ble lærere. To av barnebarna ble stortingsrepresentanter. Allerede i tredje og fjerde generasjon er det hundrevis av etterkommere av Brekkelærerne. Det var meget barnerike familier med vanligvis seks til åtte barn, og i enkelte tilfelle ti, tolv og femten barn. Her er en kortfattet oppramsing av Ole og Elens barn, svigerbarn og barnebarn.

 

Nils <Olsen> Brekke og Dorthe <Gulbrandsdtr> Hilsen, gift 29.11.1779

I tillegg til tre barn som døde som spedbarn (Nils f. 27.02.1787, Nils f. 25.01.1793, Anders f. 22.08.1799), hadde de 10 barn.

1) Gulbrand, født 12.06.1780, død 31.07.1864.

2) Hans, født 16.09.1782, død 21.04.1835.

3) Ole, født 05.02.1785, død 15.02.1837.

4) Anne, født 25.06.1788, død 05.12.1875.

5) Karen, født 13.12.1790, død 08.09.1878.

6) Nils, født 20.05.1794, død 25.07.1872.

7) Maria, født 07.12.1796, død juli 1797.

8) Eline, født 07.12.1796, død 30.08.1833.

9) Anders, født 11.09.1801, død 09.01.1837.

10) Christian, født 28.03.1805, død 27.01.1860.

 

Ole <Olsen> Tandberg og Inger <Mogensdtr> Honerud, gift 01.04.1787

De hadde 8 barn.

1) Hans, født 12.11.1787, død 1852.

2) Maria, født 14.02.1789.

3) Ingeborg, født 25.02.1791.

4) Anne, født 08.03.1793.

5) Ole, født 29.12.1795, død før 1801.

6) Elen, født 28.02.1798.

7) Ole, født 27.03.1801.

8) Anders, født 30.11.1803.

 

Christopher <Steffensen> Ødeværp og Anne <Olsdtr> Brekke, gift 23.08.1783

De hadde 7 barn.

1) Eli, født 26.05.1784, død 18.12.1808.

2) Stephen, født 09.11.1787.

3) Ingeborg, født 01.12.1790, død før 1793.

4) Ingeborg, født 05.02.1793, død 27.11.1808.

5) Tolline, født 28.12.1795.

6) Ole, født 24.09.1798, død før 1837.

7) Hans, født 01.04.1802, død 25.03.1875.

 

Anders <Olsen> Brekke og Karen <Henriksdtr> Engelstad, gift 02.07.1791

De hadde tre barn.

1) Even, født 1791, død 25.02.1857.

2) Ingeborg, født 11.09.1794, død 31.05.1860.

3) Kari, født 1799, død 01.01.1870.

 

John <Olsen> Ødeværp og Dorthe <Olsdtr> Brekke, gift 30.09.1792

De hadde tre barn.

1) Oline, født 09.02.1793, død 25.12.1832..

2) Ole, født 24.06.1796, død 1877.

3) Eli, født 26.12.1798, død 03.04.1818.

 

Erik <Olsen> Brekke og Ingeborg <Christoffersdtr> Flannum, gift 14.09.1799

De hadde ett barn.

1) Hans, født 14.06.1800, død 16.11.1881..

 

Erik <Olsen> Brekke og Mari <Jensdtr> Hære, gift 1820

De hadde ett barn.

1) Hans Jørgen, født 10.03.1821, død 10.10.1872.

 

Nils <Pedersen> Engelstadeie og Kari <Olsdtr> Brekke, gift 10.11.1798

De hadde 7 barn.

1) Ellen, født 18.02.1799.

2) Hans, født 16.12.1800.

3) Nils, født 01.03.1803, død 15.02.1866.

4) Ole, født 14.07.1805, død før 1814.

5) Eli, født 06.01.1808.

6) Berthe, født 10.07.1811.

7) Ole, født 26.08.1814.

 

Jeg var så heldig å få tilgang på Gunvor Hurum Melbyes notater om familien. Hun hadde samlet store mengder av informasjon om Brekke- og Hilsen-familiene. Ved hjelp av hennes og egne notater forsøkte jeg å finne fram til etterslekt av Ole og Elen helt fram til i dag. Slekta er spredd over mange land og kan være vanskelig å spore. Jeg har hovedsaklig forsøkt å konsentrere meg om Norge, men det er forsatt mange løse tråder.

Jeg har skrevet ut en PDF-oversikt over etterkommere av Elen og Ole fram til og med 1910 . Oversikten inneholder nå nesten 900 navn, men er fortsatt mangelfull og innholder trolig feil. Bygdebøkene fra Sigdal utgitt av Sigdal og Eggedal historielag inneholder mange opplysninger om flere greiner av etterkommere. Totalt har jeg, takket være flere bidragsytere, nå arkivert over 2800 personer som er etterkommere av Ole og Elen (4100 inklusive partnere), og dette er fortsatt bare en del av det totale antallet. Her er en tilsvarede nettutskrift av ca. 950 etterkommere født før 1911 laget av slektsprogrammet Ane.

Er du etterkommer av Ole og Elen, har rettelser eller tilleggsopplysninger eller har spesiell interesse for denne familien ville jeg sette pris på om du kunne kontakte meg med en e-post til og om ønskelig kan du få tilsendt det jeg har av opplysninger om Ole og Elens etterslekt.

Asbj. Arnestad

--- Denne sida ble opprettet 26. april 2008 og sist endret mars 2014 ---