Oversikt
modumbruk
gårdsnummer
Lenker til Nasjonalbibliotekets skannede utgaver
Bind IV, Gårdshistorien (Gård nr. 1 – Gård nr. 56)
Bind V, Gårdshistorien''' (Gård nr. 57 – Gård nr. 133)
Bind VI, Gårdshistorien''' (Gård nr. 114 – Gård nr. 163).
Bind VII, Register, matrikkel
                           
Ark 1: modumbruk
GNr. Gårdsnavn Bind Side   GNr. Gårdsnavn Bind Side   GNr. Gårdsnavn Bind Side
63 Amundrud V 52   134 Hassel VI 148   12 Orholt IV 81
155 Asbjørnhus VI 283   58 Haug V 7   62 Overen V 44
6 Askerud IV 44   78 Haugerud V 155   1 Pilterud IV 9
17 Askheim IV 115   28 Heggen prestegård IV 197   159 Prestegården VI 303
69 Aslaksby V 86   81 Helgedalen V 174   92 Raaen V 245
26 Austad IV 175   106 Hellum V 319   133 Refsal VI 138
131 Bakke VI 128   97 Hervik V 277   111 Rud V 361
121 Bakke VI 60   Hilsen VI 287   16 Rød IV 109
122 Bendiksby VI 66   157 Hilsen, nordre VI 292   64 Sandaaker V 57
15 Berg IV 101   156 Hilsen, søndre VI 287   48 Skalstad IV 298
67 Bergan V 70   74 Hole V 127   73 Skibrek V 120
140 Bergan VI 185   51 Holo IV 307   136 Skibrek VI 158
5 Bjertnes IV 37   46 Holsrud IV 288   76 Skinstad V 142
90 Bjølgerud V 226   117 Honerud VI 34   153 Skjelbred VI 270
54 Bjørndalen IV 326   91 Hovde V 237   43 Skredsvig IV 275
96 Borgen V 273   151 Hovde VI 259   56 Skreppen IV 333
40 Borkebu IV 267   138 Hovengen VI 174   72 Skretteberg V 106
42 Bottolvsbråten IV 272   30 Hovland IV 212   68 Skuterud V 75
18 Brekke IV 124   118 Hulebak VI 37   36 Snoterud IV 251
87 Brones V 201   Hval IV 148   29 Spone IV 206
130 Bråten VI 125   21 Hval, nordre IV 149   49 Sporpin IV 302
160 Bråten VI 308   22 Hval, søndre IV 154   137 Steinsrud VI 164
142 Buskerud VI 198   23 Hval, øde IV 159   125 Sterkeby VI 84
71 Bøen V 97   75 Hære V 134   57 Strand V 7
66 Dagsrud V 67   89 Ilaug V 223   41 Svarvestolen IV 269
4 Dignes IV 30   35 Ilen IV 245   110 Svenby V 355
27 Disen IV 183   61 Jar V 37   147 Svensby VI 237
100 Drolsum V 293   99 Jaren V 289   129 Sætersberg VI 119
19 Engelstad IV 130   39 Jøslien IV 264   Sønsteby IV 225
53 Enger IV 322   77 Kaggestad V 148   33 Sønsteby, mellom IV 235
44 Evjen IV 281   94 Kaggestad øde V 257   34 Sønsteby, nedre IV 239
105 Fjeld med Henaaen V 312   45 Kaldåker IV 283   32 Sønsteby, øvre IV 227
79 Flannum V 159   8 Kampen IV 58   152 Såstad VI 265
112 Flattum V 370   2 Kimmerud IV 16   3 Tanberg IV 22
60 Formo V 28   88 Kjølstad V 212   116 Tandberg VI 28
65 Fossnes V 63   139 Klegstad VI 181   11 Tangerud IV 73
128 Fossum med Sand VI 100   126 Kollerud VI 90   115 Tingelstad VI 15
Fure IV 85   59 Komperud V 16   141 Tolerud VI 191
13 Fure, nordre IV 86   93 Kongsrud V 250   109 Ton V 344
14 Fure, søndre IV 95   114 Kopland VI 7   80 Torsby V 167
55 Gjellum IV 330   104 Koppåsen V 308   83 Tveføtrød V 182
Glitregårdene IV 255   146 Korsbøen VI 226   98 Tveten V 284
38 Glitre, nordre IV 261   135 Kvisle VI 154   143 Ulen VI 206
37 Glitre, søndre IV 258   148 Langerud VI 243   Vike IV 162
149 Glømme VI 250   132 Lerskallen VI 131   24 Vike, øde IV 165
120 Grefstad VI 51   144 Lien VI 213   25 Vike, østre IV 168
85 Grøterud V 190   127 Linderud VI 96   95 Vike V 262
162 Gubberud VI 321   123 Lobben VI 73   70 Ødenes V 95
163 Gubberud, nedre VI 325   158 Lofthus VI 296   108 Øderud V 337
7 Gulsrud IV 50   10 Melåen IV 68   31 Øren IV 219
124 Gunnerud VI 80   50 Midtskogen IV 304   82 Østensengen V 177
154 Gunnhus VI 275   145 Morud VI 220   113 Øverby V 376
47 Gusstad IV 293   52 Mælum IV 313   107 Aamot V 328
9 Gåserud IV 61   20 Natvet IV 142   103 Aas V 304
86 Haraldsrud V 198   150 Nes VI 254   84 Aasmundrud V 185
  161 Olavsby VI 314   119 Aasterud VI 44
                           
Ark 2: gårdsnummer
GNr. Gårdsnavn Bind Side   GNr. Gårdsnavn Bind Side   GNr. Gårdsnavn Bind Side
1 Pilterud IV 9   57 Strand V 7   114 Kopland VI 7
2 Kimmerud IV 16   58 Haug V 7   115 Tingelstad VI 15
3 Tanberg IV 22   59 Komperud V 16   116 Tandberg VI 28
4 Dignes IV 30   60 Formo V 28   117 Honerud VI 34
5 Bjertnes IV 37   61 Jar V 37   118 Hulebak VI 37
6 Askerud IV 44   62 Overen V 44   119 Aasterud VI 44
7 Gulsrud IV 50   63 Amundrud V 52   120 Grefstad VI 51
8 Kampen IV 58   64 Sandaaker V 57   121 Bakke VI 60
9 Gåserud IV 61   65 Fossnes V 63   122 Bendiksby VI 66
10 Melåen IV 68   66 Dagsrud V 67   123 Lobben VI 73
11 Tangerud IV 73   67 Bergan V 70   124 Gunnerud VI 80
12 Orholt IV 81   68 Skuterud V 75   125 Sterkeby VI 84
13 Fure, nordre IV 86   69 Aslaksby V 86   126 Kollerud VI 90
14 Fure, søndre IV 95   70 Ødenes V 95   127 Linderud VI 96
15 Berg IV 101   71 Bøen V 97   128 Fossum med Sand VI 100
16 Rød IV 109   72 Skretteberg V 106   129 Sætersberg VI 119
17 Askheim IV 115   73 Skibrek V 120   130 Bråten VI 125
18 Brekke IV 124   74 Hole V 127   131 Bakke VI 128
19 Engelstad IV 130   75 Hære V 134   132 Lerskallen VI 131
20 Natvet IV 142   76 Skinstad V 142   133 Refsal VI 138
21 Hval, nordre IV 149   77 Kaggestad V 148   134 Hassel VI 148
22 Hval, søndre IV 154   78 Haugerud V 155   135 Kvisle VI 154
23 Hval, øde IV 159   79 Flannum V 159   136 Skibrek VI 158
24 Vike, øde IV 165   80 Torsby V 167   137 Steinsrud VI 164
25 Vike, østre IV 168   81 Helgedalen V 174   138 Hovengen VI 174
26 Austad IV 175   82 Østensengen V 177   139 Klegstad VI 181
27 Disen IV 183   83 Tveføtrød V 182   140 Bergan VI 185
28 Heggen prestegård IV 197   84 Aasmundrud V 185   141 Tolerud VI 191
29 Spone IV 206   85 Grøterud V 190   142 Buskerud VI 198
30 Hovland IV 212   86 Haraldsrud V 198   143 Ulen VI 206
31 Øren IV 219   87 Brones V 201   144 Lien VI 213
32 Sønsteby, øvre IV 227   88 Kjølstad V 212   145 Morud VI 220
33 Sønsteby, mellom IV 235   89 Ilaug V 223   146 Korsbøen VI 226
34 Sønsteby, nedre IV 239   90 Bjølgerud V 226   147 Svensby VI 237
35 Ilen IV 245   91 Hovde V 237   148 Langerud VI 243
36 Snoterud IV 251   92 Raaen V 245   149 Glømme VI 250
37 Glitre, søndre IV 258   93 Kongsrud V 250   150 Nes VI 254
38 Glitre, nordre IV 261   94 Kaggestad øde V 257   151 Hovde VI 259
39 Jøslien IV 264   95 Vike V 262   152 Såstad VI 265
40 Borkebu IV 267   96 Borgen V 273   153 Skjelbred VI 270
41 Svarvestolen IV 269   97 Hervik V 277   154 Gunnhus VI 275
42 Bottolvsbråten IV 272   98 Tveten V 284   155 Asbjørnhus VI 283
43 Skredsvig IV 275   99 Jaren V 289   156 Hilsen, søndre VI 287
44 Evjen IV 281   100 Drolsum V 293   157 Hilsen, nordre VI 292
45 Kaldåker IV 283   103 Aas V 304   158 Lofthus VI 296
46 Holsrud IV 288   104 Koppåsen V 308   159 Prestegården VI 303
47 Gusstad IV 293   105 Fjeld med Henaaen V 312   160 Bråten VI 308
48 Skalstad IV 298   106 Hellum V 319   161 Olavsby VI 314
49 Sporpin IV 302   107 Aamot V 328   162 Gubberud VI 321
50 Midtskogen IV 304   108 Øderud V 337   163 Gubberud, nedre VI 325
51 Holo IV 307   109 Ton V 344  
52 Mælum IV 313   110 Svenby V 355   Bind IV, Gårdshistorien (Gård nr. 1 – Gård nr. 56)
53 Enger IV 322   111 Rud V 361   Bind V, Gårdshistorien''' (Gård nr. 57 – Gård nr. 133)
54 Bjørndalen IV 326   112 Flattum V 370   Bind VI, Gårdshistorien''' (Gård nr. 114 – Gård nr. 163).
55 Gjellum IV 330   113 Øverby V 376   Bind VII, Register, matrikkel
56 Skreppen IV 333