Hjem
Ane
Tegnsett
Gårder i Sigdal
Gårder i Modum
Lenker Modum
Brekkelærerne

Ane - et norsk slektsprogram

Om Ane

Slektsprogrammet Ane har fått navn etter min oldemor Ane Jørgensdatter som ble født i 1841 på Holme i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Det er i grunnen hun som er skyld i det hele. Ikke at hun deltok aktivt i prosessen, men ved å henge på veggen hjemme hos min farfar startet hun en gryende interesse for å vite mer om familien. Interessen var latent i mange år, men kom av og til opp til overflaten i form av små lapper med navn og datoer på. Lappene ble arkivert i en skoeske som stort sett bare dukket opp ved hver flytting. Først da jeg fikk Internett hjemme vokste interessen ut av skoesken og jeg måtte finne på andre måter å ta vare på alle opplysningene på. Etter (med vekslende hell) å ha kikket på og prøvd flere andre tilgjengelige programmer bestemte jeg meg til slutt for å lage mitt eget – å skrive programmer hadde tross alt vært jobben min i over et kvart århundre. Jeg hadde i utgangspunktet bare tre designkrav: Det skulle

1. være norsk og kunne håndtere norske datoer og farsnavn (patronymer) på en «fornuftig» måte.

2. bruke et standard lagringsformat.

3. være enkelt å få oversikt over opplysninger og legge inn nye data.

At det i senere tid har dukket opp flere krav og ønsker er naturlig. Det vil alltid dukke opp ønsker om utvidelser, forandringer og forbedringer. Om jeg har klart å oppfylle kravene er opp til andre å bedømme.

Du kan benytte Ane til å lagre og vedlikeholde slektsopplysninger, kilder, kart og bilder.

Ane benytter GEDCOM 5.5

GEDCOM ser ut til å være den standarden som de fleste slektsprogrammer benytter seg av for å utveksle data. Det finnes riktignok både bedre og mer omfattende standarder, men ingen av disse har så langt fått noe særlig gjennomslag.
GEDCOM er et akronym for «Genealogical Data Communication» og ble utviklet av familiehistorieavdelingen til mormonerbevegelsen i USA (Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige) for å fremskaffe et fleksibelt, ensartet format for å utveksle datamaskinbearbeidede genealogiopplysninger. Mormonerbevegelsen har hovedsete i Salt Lake City i USA.

GEDCOM-filer (GED-filer) er tekstfiler som er laget i henhold til dette formatet. Første beskrivelse av formatet kom allerede i 1984, men det har gjennomgått flere endringer siden. Ane benytter seg av versjon 5.5 av formatbeskrivelsen som er fra januar 1996. Ane har også, i likhet med flere andre slektsprogrammer, tatt i bruk noen av utvidelsene som er foreslått i «kladdeutgave» (draft) versjon 5.5.1 (fra okt. 1999). Opplysninger lagret på dette formatet kan derfor leses/importeres av de fleste slektsprogrammer. Ane kan på samme måte lese opplysninger fra andre slektsprogrammer.

Ane er gratis

Ane er skrevet i programmeringsspråket Delphi (versj. 7) og er utviklet samtidig med at jeg har utforsket mine egne røtter. Ane er i utgangspunktet skrevet for min egen fornøyelse skyld og for mitt behov for funksjonalitet av et slektsprogram, men etter hvert syntes jeg at programmet var såpass brukbart at jeg tenkte at andre også kunne ha nytte av det. Det tok nesten fire år fra første utgave av Ane så dagens lys til versjon 1.0 ble lagt ut på nettet, og det tok ytterligere seks år før versjon 2.0 ble tilgjengelig, mens versjon 3.0 kom mindre en ett år etter. Den versjonen er en full implementasjon av GEDCOM standarden og er en kraftig forbedring av de forrige utgavene. Versjonene 3.1 og 3.2 er utvidelser og forbedringer av versjon 3.0. Versjon 3.3 inneholder en utvidelse av programmet som omfatter grafiske utskrifter.

Nytt i Ane 3.3

Dette er den første versjonen av Ane som inneholder grafisk utskrift av aner. Det er mulig å skrive ut anetavler, anesirkler og anevifter og man kan skrive ut opp til åtte generasjoner på en side. Her er noen eksempler på noen av de tilgjengelige utskriftene:

Endringer i Ane 3.2.2

I Ane 3.2.2 er en liten forbedring av 3.2.1. Det er gjort noen endringer i feilbehandling og rapportering av uoverenstemmelser ved innlesing av GED-data fra andre programmer. Det er også gjort forenklinger i forhold til å søke etter markerte personer i personlista.

Endringer i Ane 3.2.1

Ane 3.2.1 er en feilretting av versjon 3.2. Faktisk har feilen vært med siden versjon 2.0, og det er over tre år siden. Skikkelig tabbe. Jeg beklager.

Feilen gjorde at hvis man definerte (eller leste inn en GED-fil som inneholdt) en eller flere brukerdefinerte hendelser, ble ikke disse med i den lagrede GED-fila. Ane har forhåndsdefinert noen slike hendelser og disse er vist i skjermbildet under beskrivelsen av versjon 2.0. Du kan i tillegg definere dine egne navn på hendelser eller egenskaper du ønsker å legge inn.

Nytt i Ane 3.2

Ane 3.2 inneholder en forbedring av søkefunksjonene som ble introdusert i versjon 3.1. Uttalen (og ikke stavemåten) av navn sammenlignes, noe som bedrer treffprosenten. I tillegg er det lagt til en mulighet for å fjerne enkelte opplysninger ved eksport av data.

Nytt i Ane 3.1

Ane 3.1 er en utvidelse av forrige versjon samtidig som noen feil er blitt rettet. Det er også blitt foretatt noen mindre, kosmetiske endringer. Utvidelsen består i all hovedsak av tre nye funksjoner: Den første utvidelsen er hjelp til å søke opp og slå sammen (flette) duplikater. Den andre utvidelsen kan plukke ut patronymer som er lagret i for- eller etternavn og lagre disse i Anes felt for farsnavn. Den tredje utvidelsen gjelder utskrift av nettsider (.html) - sider som kan lages på egen maskin og deretter kopieres til din hjemmeside på internett og vises av standard nettlesere til slekt og venner. Her er noen eksempler på nye skjermbilder og utskrifter:

Et annet eksempel på utskrift av lenkede nettsider kan du se her.

Nytt i Ane 3.0

Ane 3.0 er en mer komplett utgave enn tidligere utgaver og trenger ikke lenger ha administratorprivilegier når programmet kjører under Windows 7 eller 8. Det er fortsatt en øvre grense på antall personer som programmet klarer å håndtere, trolig i størrelsesorden 15.000 personer, men ikke noe fast tall. Programmet tillater nå flere navn på samme person og det tillater også multiple foreldresett (alternative biologiske foreldre og/eller adoptiv/fosterforeldre). Noen skjermbilder er nye og flere av skjermbildene er utvidet med nye funksjoner. Det er også mulig å spesifisere flere detaljer i utskrifts- og lagringsformat for patronymer. Her er et par skjermbilder fra Ane, det første fra Windows XP, det andre fra Windows 7:

Nytt i Ane 2.1

Ane 2.1 er en feilretting av 2.0 og er hovedsaklig en kosmetisk oppgradering, men retter også et par programfeil.

Nytt i Ane 2.0

Ane har fått et litt annet utseende, men de som har brukt Ane før vil kjenne seg godt igjen. Den største endringa er at Ane nå håndterer person- og familiehendelser og egenskaper. Og det er ikke lenger noen begrensninger på indeksstørrelser. Den gamle maksimumsgrensa er en saga blott, men det er fortsatt en begrensning på størrelsen av lagringsplassen Ane kan utnytte. I praksis betyr dette at det er ei øvre grense på omlag 15 000 individer. Ane har forhåndsdefinert en del norske hendelser og egenskaper og du kan i tillegg definere dine egne hendelser.

Hendelser og egenskaper

Prosjektgrupper
Dette er et eksperiment som startet etter å ha samlet slektsopplysninger i flere forskjellige slektsfiler. På grunn av stor overlapp av personer måtte flere filer oppdateres hver gang jeg fant nye opplysninger, og jeg fikk et vedlikeholdsproblem. Ane prosjekter tar utgangspunkt i ei stor slektsfil (.ged), og som inneholder alle opplysninger. På grunnlag av denne kan det lages flere (opp til 30) grupper, alle mindre slektsfiler (.ged) som tildels har overlappende opplysninger. All nummerering av personer, familier og kilder er felles for prosjektet.

Høyreklikk de grønne lenkene for nedlasting til din maskin

Lenkene nedenunder kan benyttes for å se på brukerveiledninga og/eller installere Ane på din egen maskin og kjøre det der. Ane virker like bra på en stasjonær som på portable maskiner og like bra under Windows 95 eller 98 som under Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 eller 10.

Om du kjører Ane under Windows 8.0, benytter dette operativsystemet litt andre skriftstørrelser enn de eldre utgavene av Windows. Dette medfører at noen ledetekster ikke får plass i det avsatte feltet og deler av teksten blir fjernet. I så fall bør du oppgradere til Windows 8.1 eller Windows 10 (oppgradering er gratis). Ved oppgradering til Windows 10 vil du også få med muligheten til å skrive ut til PDF-filer.

Installasjonsprogrammet installerer også brukerveiledninga og ei eksempelfil som inneholder personer fra en kjent familie i An(d)eby (og et avinstalleringsprogram du kan bruke om Ane ikke faller i smak).

OBS

Om du har en tidligere versjon av Ane installert på maskinen, husk å avinstallere denne før du installerer ny versjon. Dette er viktig å gjøre, for installasjonsprogrammet vil ikke overskrive tidligere versjoner!

Siden verken Ane eller installasjonsprogrammet har garantisertifikater kan det tenkes at antivirusprogrammet ditt mistenker installasjonsprogrammet (og/eller Ane) for å inneholde kode som er skadelig for maskinen. Dette er ikke tilfelle. Det er derfor viktig at du verifiserer at du ønsker å fortsette med installasjonen. Lykke til!

Asbj. Arnestad

 

Installasjonsprogram for versjon 3.3 av slektsprogrammet Ane Mars 2017
Brukerveiledning for Ane 3.3 Mars 2017
Installasjonsprogram for versjon 3.2.2 av slektsprogrammet Ane November 2016
Brukerveiledning for Ane 3.2.2 November 2016
Installasjonsprogram for versjon 3.2.1 av slektsprogrammet Ane August 2015
Brukerveiledning for Ane 3.2 Juni 2015
Installasjonsprogram for versjon 3.2 av slektsprogrammet Ane Juni 2015
Installasjonsprogram for versjon 3.1 av slektsprogrammet Ane Mars 2014
Brukerveiledning for Ane 3.1 Mars 2014
Installasjonsprogram for versjon 3.0.5 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Oktober 2013
Installasjonsprogram for versjon 3.0.4 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Februar 2013
Installasjonsprogram for versjon 3.0.3 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Januar 2013
Installasjonsprogram for versjon 3.0.2 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Desember 2012
Installasjonsprogram for versjon 3.0.1 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Desember 2012
Installasjonsprogram for versjon 3.0 av slektsprogrammet Ane Desember 2012
Brukerveiledning for Ane 3.0 Desember 2012

 

Installasjonsprogram for versjon 2.1 av slektsprogrammet Ane April 2012
Brukerveiledning for Ane 2.0/2.1 April 2012
Installasjonsprogram for versjon 2.0 av slektsprogrammet Ane April 2012
Brukerveiledning for Ane 2.0 April 2012

 

Installasjonsprogram for versjon 1.4 av slektsprogrammet Ane Des. 2010
Brukerveiledning for Ane 1.4 Des. 2010
Installasjonsprogram for versjon 1.3 av slektsprogrammet Ane Mai 2009
Installasjonsprogram for versjon 1.2 av slektsprogrammet Ane (programutvidelse) Okt. 2008
Brukerveiledning for Ane 1.2 Okt. 2008

 

Installasjonsprogram for versjon 1.1.3 av slektsprogrammet Ane (kosmetikk, programutvidelse og feilretting) Feb. 2008
Installasjonsprogram for versjon 1.1.2 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Jan. 2008
Installasjonsprogram for versjon 1.1.1 av slektsprogrammet Ane (feilretting) Sept. 2007
Installasjonsprogram for versjon 1.1 av slektsprogrammet Ane April 2007
Brukerveiledning for Ane 1.1 April 2007

 

Installasjonsprogram for versjon 1.0 av slektsprogrammet Ane April 2006
Brukerveiledning for Ane 1.0 Mai 2006

Spør om du lurer på noe

Om du skulle ha spørsmål om ting som ikke er forklart i brukerveiledninga (eller som du synes er for dårlig forklart), finner feil eller har forslag til forbedringer så kan du sende en e-post til: .

--- Denne sida ble opprettet 1. mai 2006 og ble sist endret i mars 2017 ---