Home
Ane
Tegnsett
Gårder i Sigdal
Lenker Sigdal
Gårder i Modum
Lenker Modum
Brekkelærerne

Asbjørns slektsrelaterte sider

Blant mine interesser er slektsgransking. Samtidig som at jeg har samlet opplysninger om min egen familie har jeg laget et slektsprogram. Dette er gjort tilgjengelig - gratis - for alle som måtte føle for det. Programmet heter Ane og du kan lese mer om dette ved å klikke på knappen Ane til venstre.

Ane er skrevet for Windows og benytter Windows tegnsett (Windows Code Page 1252 - ofte kalt ANSI). Andre tegnsett er ANSEL, Unicode og UTF-8. Knappen Tegnsett gir deg tabeller som viser sammenhengen mellom disse tegnsettene og tallkodene som blir brukt for lagring. Tabellene (som er laget i Excel) forteller også hvilke Alt-koder du kan benytte for å få tilgang på tegn som ikke er direkte tilgjengelige på tastaturet. ANSEL-koder skrevet med rødt i tabellen er egentlig ikke ANSEL-koder, men tilsnikelser som er gjort av slektsprogramprodusenter for å inkludere tegn som egentlig ikke omfattes av standarden.

Omtrent halvparten av mine aner kommer fra Modum og Sigdal. Derfor har jeg lagt ut lenker til innholdsfortegnelser over gårds- og bruksnavn som er nevnt i Andreas Mørchs "Sigdal og Eggedal" og til gårdsnavn nevnt i Arnt Ruuds "Modums Historie".

Innholdsfortegnelsene og tabellene er laget som regneark i Microsoft Excel og vises av den grunn best av Microsofts Internet Explorer. For de spesielt interesserte er det mulig å laste ned filene og deretter åpne (og endre) disse på egen maskin med Excel.